Nettside for Utdanning i verden
Senter for internasjonalisering av utdanning

Modernisert nettsted med forenklet innholdsstruktur
og brukervennlig utforming

God lesbarhet på alle enheter

«Utdanning i verden» er en offentlig tjeneste, og skal være så tilgjengelig som mulig. Vi har modernisert nettstedet, og har reprofilert og omdøpt «Studer i utlandet» til nettopp «Utdanning i verden». utdanningiverden.no

Det er viktig å sikre god lesbarhet på ulike enheter. Med den nye løsningen – et 2+1-spalters oppsett – oppnår vi god lesbarhet i større tekstmengder, samtidig som relevante lenker flyttes opp, til høyre på skjermen, på skrivebordsversjonen.

Godt innhold tilpasset brukerne

Brukerinnsikten vår avdekket svakheter i innholdstrukturen. Gjennom workshops med kunden og såkalte wireframes av nettsiden, omstrukturerte vi innholdet. På forsiden har vi fremhevet de tre viktigste valgene, altså de ulike hovedkategoriene for å ta utdanning i utlandet, med tre ikoner. De tre valgene er: videregående utdanning, ta hele utdanningen i utlandet, og utveksling fra høyere utdanning i Norge.

Forenkling gir resultater

Det komplekse innholdet har blitt omorganisert og forenklet. Det visuelle uttrykket har fått en frisk og oppdatert fargepalett. Vi har selvsagt oppfylt lovkravene til universell utforming av nettsider.

Nettsideutvikling: Aplia