Marine Harvest

Fra defensiv aktør til global pådriver.
Strategisk design kan endre folkeoppfatningen.

Oppgaven

Marine Harvest ASA er et av verdens største sjømatselskap, og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet sysselsetter over 12 000 mennesker, og er representert i 24 land. Marine Harvest er notert på Oslo Børs (OSE) og US OTC Market.

Marine Harvest ville flytte seg fra å være et lakseoppdrettsselskap på defensiven til å bli verdens ledende aktør innen havbruk, gjennom hele verdikjeden fra fôr til ferdig middag. Oppdrettsnæringen har vedvarende argusøyne rettet mot seg, og Marine Harvest har derfor tidligere hatt en defensiv kommunikajonsposisjon.

Marine Harvest ville skifte denne posisjonen; de ville ta konsekvensen av at fremtidens mat må komme fra havet. Marine Harvest ville lede den blå revolusjonen – og dette ville de fortelle omverdenen.

Fra forretningsstrategi til merkestrategi

Vi oversatte forretningsstrategien til Marine Harvest til en tydelig merkestrategi, slik at selskapet kunne ta den posisjonen de ønsket ved hjelp av visuelle og kommunikative verktøy.

 

Ny posisjon — ny drakt

Et viktig tiltak for å re-brande Marine Harvest, var å redefinere måten å bruke logoen på uten å måtte gå gjennom ny beskyttelse av merkevaren. Logoen fikk et sterkere omriss hentet fra formen på fiskeskjell. Dette ga både tydeligere gjenkjennelse og mer visuell tyngde.

Vi har utarbeidet en sterk og tydelig verktøykasse som gir Marine Harvest et unikt uttrykk i bransjen. Verktøykassen består av enkle, definerte virkemidler som lett lar seg videreføre til alle de flatene en stor internasjonal identitet har behov for.

 

En sterkere merkevare – Leading The Blue Revolution

Vi har revitalisert profilen, og utviklet et helhetlig merkevarekonsept implementert på profilannonser og brosjyremateriell, på stands, biler, båter og skilting, på uniformering og tekstiler, og ikke minst på digitale dokumenter, skjermbaserte medier og på nettsiden. Det nye visuelle uttrykket gir tyngde og utstråler selvtillit.

Marine Harvest har fått et formspråk som utstråler tyngde, kunnskap, kompetanse, selvsikkerhet og størrelse – og slik visuelt gir den posisjonen de ønsker. Dette har gitt resultater: Siden den nye identiteten ble lansert har Marine Harvest nær doblet antall ansatte på verdensbasis.

Profilfoto: Thor Brødreskift
Nettside/programmering: Geta
Nettside/tekst: Bray Leino