Hauge Aqua

Fremtidens fiskeoppdrett

Forbedre havbruksnæringen

Hauge Aqua ble etablert i 2012 av Cato Lyngøy, Audun A. Dahl og Arthur Lyngøy. Hauge Aquas misjon er å starte og utvikle forretning innen aquakultur, utvikling av ny teknologi og tilby konsulentvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Målsetningen er å gjøre havbruk bærekraftig.

Fra start-up til konsesjon

Haltenbanken har vært med Hauge Aqua siden «egget» bare var en idé. Vi har jobbet tett med ledelsen i selskapet, slik at designkompetanse er benyttet i alle delene av selskapets utvikling.

Vi har utviklet den visuelle identiteten, med logo, bildebruk, nettside og presentasjonsmateriale.

Sammen med Per Finne Industridesign har vi vært med å forme «egget» fra idé til prototype. Arbeidet er organisert i en tett, smidig og tverrfaglig gruppe, med både marin, teknisk, økonomisk og designfaglig kompetanse.

 

Resultatet

«Egget» ble tildelt 4 utviklings-konsesjoner i 2017. Prosjektet gikk over i prototype-fasen, som finansieres 100% av Marine Harvest. Hauge Aqua fremstår i dag som en solid og innovativ aktør i oppdrettsnæringen. I løpet av de 3 årene vi har jobbet med Hauge Aqua har selskapet gått fra en verdsettelse på NOK 5 mill til NOK 80 mill.

«Et lukket anlegg hindrer spredning av lakselus, samtidig som avfallet kontrolleres.»

Industridesign: Per Finne
Foto: Øystein Fyxe