Gatebruksplan for Geilo
Hol Kommune

Et nytt bybilde der brukeren inviteres til å bli værende,
til å leke og å utforske.

Et kaotisk bysentrum

I over 100 år har Geilo vært en nasjonal og internasjonal destinasjon for fjell- og vinterturisme. Tettstedet ligger rett ved Bergensbanen og den viktigste turistveien over Hardangervidden. Men sentrum av Geilo manglet gode offentlige rom og naturlige treffpunkter. Geilo sentrum har vært dårlig tilrettelagt for både fotgjengere og kjørende turister og fastboende frem til nylig.

Fra tomme gater til aktivt sentrum

Det nyskapende i Geilos nye gatebruksplan er at hele sentrumskjernen inviterer til bruk og aktivitet. Dette er gjennomført i hele konseptet – fra utformingen av byrommet og tilrettelegging for aktiviteter og arrangementer, til utformingen og materialbruken i møblement og detaljer.

Amfiet henter sin inspirasjon fra fjellene rundt Geilo. Amfiets sider er bygget i store moduler med både bratt og svak helning for å gjenskape fjellets form. Materialvalget gir referanser til historisk malmbryting og jernarbeid i området.

Inviterer til bruk

Det nyskapende i Geilos nye gatebruksplan er at hele sentrumskjernen inviterer til bruk og aktivitet. Dette er gjennomført i hele konseptet – fra utformingen av byrommet og tilrettelegging for aktiviteter og arrangementer, til utformingen og materialbruken i møblement og detaljer.

Geilo har en tydelig identitet knyttet til naturen i nasjonalparken rundt tettstedet. Et av prinsippene i prosjektet er at alle formbare elementer i byromsutviklingen skulle formes for å styrke denne identiteten. Alle formene, materialene, taktiliteten og fargene har hentet sin inspirasjon fra nasjonalparken. Omgivelsene har fått inspirere i store grep og små detaljer.

Et godt tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter, landskapsarkitekter og designere gav rom for nye vinklinger og uvante løsninger på de forskjellige flatene.

Dyrespor fra nasjonalparkens hoveddyr; villrein, fjellrev, bever, rype og snøugle, vandrer over stilisert, oppsprukket is i dreneringsrenner og flater. Informasjon om dyrespor og dyreliv finner en igjen på på vardene. Slik kan en lære mer om dyrene og gå på sporjakt selv.

Store oppbrutte granittstener i lokale elveleier er inspirasjon for utfoming av dekket i amfiets dalbunn. Ulik helning og ulik retning på hullprikking av granittflakene gir elveleiets fasetterte uttrykk. Bruddene er gjenskapt i grove, sorte linjer lagt i fugene mellom flakene.

Yrende liv

Vi har bidratt til å gjøre Geilo sentrum til et sted som inviterer til aktivitet: Det finnes for eksempel klatrevegger og akebakker i utformingen av både amfi og gågate, samt i gatemøblering og bygg. Sentrum er blitt et aktivt rekreasjonsområde, hvor en kan treffe venner og familie, sosialisere, la barna leke – eller bare sette seg ned og kikke på livet.

Prosjektet er et samarbeid med Arkitektgruppen Cubus
3D visualiseringer er av Studio Godhe