BIT20 Ensemble

Ny, sterk og samlende profil.

Oppgaven

BIT 20 er et av Nordens ledende ensembler innen samtidskunstmusikk. Ensemblet arbeider for å spre samtidskunstmusikk til publikum på tvers av alder og bakgrunn. De holder et skyhøyt artistisk nivå, og samarbeider gjerne med kunstinstitusjoner, organisasjoner og festivaler både nasjonalt og internasjonalt.

BIT20 Ensemble trengte en ny, sterk og samlende profil som kunne bli et tydelig ansikt utad for å nå et bredere publikumssegment i kulturverdenen.

Todelt identitet

Vi har utviklet ny visuell identitet for BIT20 Ensemble. Den er todelt, men har sitt utspring i samme formspråk. Hovedprofilen er streng, men tydelig, mens den kommunikasjonen som rettes mot barn er leken og fri. Kommunikasjonen rettet mot et yngre publikum fikk større plass og ble utformet på barnas premisser: den viser lekenheten i samtidskunstmusikken.

På barnas premisser

Barneprofilen baserer seg på de samme geometriske figurene og fargepaletten som hovedprofilen, men for å tydeliggjøre forskjellen har vi lagt til enda flere farger og latt elementene bryte hovedprofilens strenge oppsett ved å skape figurer og instrumenter. Den svarte fargen har vi tatt helt bort ­– isteden prioriterer vi form og farge.

Distinkt uttrykk

BIT 20 Ensemble har fått et distinkt visuelt uttrykk, basert på geometriske elementer hentet fra den eksisterende logoen. Elementene definerer et strengt modulsystem som er gjennomgående i profilen. Fargepaletten er basert på det musikalske utrykket dissonans. Vi ønsket med andre ord å finne en kombinasjon som kan beskrives som styggfin, eller bare litt ubehagelig. Utrykket er enkelt, men likevel lekent og interessant og synlig.