Vi skaper design som betyr noe, og som setter spor.
Hele reisen – fra innsikt til merkeopplevelse.

Merkeopplevelse

Når design skaper gode opplevelser, så setter det spor.
En god merkeopplevelse handler om å bevege og engasjere.
Slik får du målgruppen til å handle på den måten du ønsker.
Vi hjelper deg med å utvikle helhetlige merkeopplevelser.

 

Vi leverer: 

Merkerådgivning • Merkestrategi • Innsikt og research •
Visuell identitet • Logo • Tone of Voice • 
Profilmateriell • Markedsmateriell •
Trykksaker • Redaksjonell design

Digital design

Et av de viktigste kravene til digitale løsninger, er at de skal være enkle å bruke.
Vi vet hvordan, og designer gjerne løsningen for deg.


Vi leverer: 

Digital rådgivning • Brukeropplevelse (UX) • Nettsider •
Digitale løsninger • 
App • Interaktive installasjoner • Presentasjoner •
Animasjon • Universell utforming • Innholdsutvikling og optimalisering

Tjenestedesign

Vi hjelper deg å skape gode og helhetlige tjenester ved å sette brukeren i sentrum.
Vi gjør endring enklere og sikrer at brukerne får den best mulige opplevelsen.


Vi leverer: 

Tjenestedesign • Prosessfasilitering • Forretningsutvikling • Personas • Kundereisen
Brukerorienterte løsninger • Prototyping og testing • Design Thinking

Omgivelsesdesign

Merkeopplevelser handler ikke bare om papiret og skjermen
– det er også omgivelsene. Vi skaper gode rom, både inne og ute.

 

Vi leverer: 

Interiør / rom • Omgivelsesdesign • Byrom • Møbeldesign •
Messe- og utstillingsdesign • Retaildesign

Produktutvikling

Produktutvikling er mer enn teknologi og produksjon. Vi hjelper deg
å utvikle produkter som skaper verdi, har sterk identitet og er bærekraftige.
Enten produktene er fysiske eller digitale fasiliterer vi prosessen
fra produktstrategi, design, prototyping og produksjon.

 

Vi leverer: 

Produktstrategi • Prosessfasilitering • Produktdesign
Prototyping • Produksjon • Oppfølging 

Arbeidet vårt